SOMETOIMITTAJA

Seuraava koulutus alkaa ja päättyy:
10.8.2020 – 21.5.2021

HAE TÄSTÄ

Opintomaksu: 2376 €/vuosi
Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen opistolla.

Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

Sosiaalisen median ammattilaisiksi aikoville ja viestinnän alan jatko-opintoihin pyrkiville. Kaikille, jotka haluavat oppia somen ja viestinnän hallintaa, vaikutuskeinoja ja maailmaa.

Sosiaalisen median ja viestinnän sisällöntuotantoon keskittynyt opintosuunta tarjoaa avaimet muuttuvan mediaympäristön hallintaan ja haltuunottoon. Teoriaa ja käytäntöä yhdistellen opiskelija saa kokonaiskuvan viestinnän osa-alueista sekä omaksuu sosiaalisen ja perinteisen median kanavien käytön sekä soveltamisen. 

Lukuvuoden aikana löydät oman äänesi viestijänä, vahvistat ilmaisuasi ja osaamistasi sisällöntuottajana sekä opit ja oivallat uutta median ja viestinnän ilmiöistä. 

Kenelle? Tavoittelet viestinnän alan jatko-opintoja. Tähtäät luovan alan yrittäjäksi ja sosiaalisen median ammattilaiseksi. Vietät välivuotta. Haluat kehittää itseäsi ja osaamistasi.

Miten? Opintojen aikana tutustut mm. vlogeihin, blogeihin, podcasteihin, journalismin perusteisiin, valokuvaukseen, virtuaalitodellisuuteen ja viestinnän lainalaisuuksiin. Avaat ovet sanojen ja sisältöjen maailmoihin kokeillen, tehden ja onnistuen.

Keskeiset opintokokonaisuudet

Opintojen keskeisiä kokonaisuuksia ovat mm. kielenhuolto, sisällöntuotanto, käsikirjoittaminen, sosiaalinen media, perinteinen media, tarinallistaminen, vlogit, blogit, podcastit, valokuvaus, kuvankäsittely, taitto-ohjelmat, esiintymistaito, äänitekniikka, virtuaalitodellisuus, viestinnän perusteet, Google-työkalut, luovan alan yrittäjyys sekä luovat menetelmät

 

OPETUS, TILAT JA LAITTEISTOT

Opetus toteutetaan sekä etä-, että lähiopetuksena. Opetus toteutetaan opiston omissa luokkatiloissa, joissa käytetään yleisimmin käytettyjä ohjelmistoja ja sovelluksia sekä opiston omia äänistudiolaitteistoja. 

 

OPINTOJEN OHJAUS

Opintojen alussa opiskelijalle luodaan henkilökohtainen opetussunnitelma (HOPS), joka määrittää opetuksen painopisteet yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Valittavina ovat viestintätieteiden valintakokeisiin valmistautuminen, sosiaalinen media ammattina, luovan alan yrittäjyys sekä oman osaamisen kehittäminen. 

 

OPINTOMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET

Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

 

HAKEMINEN

Hae opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230). Linjan esitteitä voit tilata tästä

 

OPETTAJAT

Linjan opettajina toimivat alan ammattilaiset ja osaajat. Opintoihin tai alaan liittyviin kysymyksiin vastaa Anu Mäntylä joko sähköpostilla anu.mantyla(a)keo.fi tai puhelimitse 040 721 4481.