DIPLOMIFYTOTERAPEUTIN OPINNOT

Diplomifytoterapeutti on kasvilääkinnän asiantuntija, joka pystyy hoitamaan itseään, läheisiään ja asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti perinteisin keinoin käyttäen eri kasvien lääkinnällisiä ominaisuuksia.

Luonnonlääketieteen Keskusliiton (LKL) vaatimukset täyttävä koulutus (vaaditut opinnot löytyvät täältä https://www.lkl.fi/koulutus/) kestää noin kaksi vuotta.

Aluksi suoritetaan 7 lähiopetusviikonloppua käsittävä yrttihoitajakoulutus eli fytoterapian perusteet

Toisena vuonna halukkaat voivat jatkaa syventäviä opintoja diplomifytoterapeutin tutkintoon asti. Syventäviin opintoihin Kauhajoella kuuluu 5 tiivistä lähiopetusviikonloppua, itsenäisiä harjoitushoitoja sekä lopputyö ja oppimispäiväkirja. 

Diplomin saadakseen tulee osallistua kaikkiin lähiopetusviikonloppuihin ja suorittaa LKL:n vaatimusten mukaisesti lisäksi koululääketieteen perusopinnot (anatomia, fysiologia, tautioppi), Luontaisterapia ammattina -osio 4 op sekä ensiapukoulutus 0,5 op. Diplomiin hyväksiluetaan myös aikaisempi koulutus lääketieteen perusopintojen osalta esim. sairaanhoitajan, hierojan, lähihoitajan ja fysioterapeutin koulutuksista. 

Opintopistejärjestelmä on sama kuin Suomen ammattikorkeakouluilla eli 1 opintopiste (op) on 27 opintotuntia (oph).

Diplomifytoterapeutin koulutuksen rakenne:

  1. Fytoterapian perusopinnot 14 op, (Yrttihoitaja) 7 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  2. Syventävät opinnot 12 op, 5 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  3. Luontaisterapia ammattina 4 op, 2 lähijaksoa – järjestetään KEO:lla
  4. Lääketieteen perusopinnot 25 op - järjestetään verkkokurssina yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa  
  5. EA 1 – järjestetään tarvittaessa KEO:lla

Kysy lisää:
toimisto puh. 020 765 9230, keo(at)keo.fi
koulutussuunnittelija puh. 0400 536 916, kurssit(at)keo.fi

Koulutuksesta kokemuksia mm. seuraavissa blogeissa:
Kun ketunleivät kukkivat
Vihreä Ilo

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään

 

 

Kurssiluokittelu: PITKÄT KURSSIT