OPISTO

OPISTON ESITTELY

Klikkaa tästä, (PowerPoint tiedosto)


KEO on Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n omistama opisto, joka on toiminut jo yli 90 vuotta. Talvikauden opiskelu eri opintolinjoilla on tänä päivänä painottunut taiteisiin, hoitoalaan, kasvatukseen ja peruskouluopintoihin. Lisäksi opistossa voi suorittaa avoimen yliopiston perus- ja aineopintotasoisia arvosanoja monissa aineessa. Lyhytkursseja järjestetään kaikenikäisille vuosittain 30-40. Yleissivistyksen laajentaminen ja syventäminen, ammattiin tai jatko-opintoihin valmentautuminen, taiteiden, ilmaisun ja luovuuden harjoittaminen ovat hyviä syitä tulla opistoomme.

Kansanopiston perusideaan kuuluu, että opisto on sisäoppilaitos eli internaatti, jossa osa opiskelijoista asuu. Internaattipedagogiikka eli kansanopistojen erityisluonne merkitsee sitä, että kaikilla opistoilla on lupa ja velvollisuus korostaa oman taustayhteisönsä arvoja, erityisesti vapaa-ajan toimintaa tarjoamalla.

Ilmapiiri opistossamme on vapaa ja kannustava. Voit keskittyä haluamasi aiheen opiskeluun omaehtoisesti tai yhdessä luoden ja se antaa sinulle mahdollisuudet jatkaa pitkälle, aina ammattiin saakka.

Näillä opistomme kotisivuilla voit tutustua opintolinjoihimme sekä muuhun tarjontaamme ja voit hakea paikkaasi lähettämällä hakemuksesi opistolle.

Kauhajoen evankelinen opisto on yksi Suomen 87:stä kansanopistosta, jotka ovat yksityisiä aikuisoppilaitoksia ja toimivat taloudellisesti itsenäisinä valtionapua saavina oppilaitoksina. Kansanopistoyhdistyksen sivut löydät osoitteesta www.kansanopistot.fi

Evankelisia kansanopistoja on 11 ja niillä on yhteinen kotisivusto osoitteessa www.avainopistot.fi