POP-JAZZ

Seuraava koulutus alkaa ja päättyy:
10.8.2020 – 21.5.2021

HAE TÄSTÄ

Opintomaksu: 2664 €/vuosi
Voit hakea opintoihisi opintoseteliä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi pienimmillään n. 400 €.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen opistolla.

Lisää tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

Pop-Jazz -linjan opinnot tarjoavat loistavat mahdollisuudet alan perustietojen ja -taitojen oppimiseen ja jatko-opintopaikan saamiseen. Opetus tähtää konservatorioiden pop/jazzmusiikin ja musiikkiteknologian opintolinjojen pääsykokeisiin ja opiskelijamme ovatkin päässeet erittäin hyvin ammatilliseen koulutukseen ja alalle.

Innostava ja oppimiseen kannustava ilmapiiri tarjoaa tien omien valmiuksien kehittämiseen vaikka jatko-opinnot eivät  ehkä kiinnostaisikaan.

Opetuksen pääpaino on instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja improvisoinnissa. Kaikissa opetettavissa aineissa pyritään pt 3 tasoisiin opintosuorituksiin.

Aineopintoihin kuuluvat mm. musiikin teoria, musiikin historia, säveltapailu, sovitus, harmonia ja improvisaatio, transkriptio ja analyysi, yhtyetyöskentely, soitin- tai lauluopetus ja studiotyön perusteet.

Opintoihin kuuluu myös musiikkivideoiden kuvaus, tallennus ja editointi yhteistyössä Mediataide-Pelivisio -linjan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden käytössä ovat studio ja yhtyetilat sekä editointilaitteisto omaehtoista työskentelyä varten.

SISÄLTÖ

AINEOPINNOT:

HARJOITTELU

HARMONIA JA IMPROVISAATIO

Kursseilla perehdytään rytmimusiikin, kansanmusiikin ja taidemusiikin harmoniaan sekä rytmimusiikin ja kansanmusiikin improvisaatioon.

MUSIIKIN TEORIA

Saadaan valmiudet Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SMOL) ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion musiikkikoulu ja -opistotasoisia kurssitutkintoja pop- ja jazzmusiikin pt 1 – pt 3 teorian peruskurssien suorittamiseen.

MUSIIKKITIEDON PERUSKURSSI ja 1 -KURSSI

Opitaan tunnistamaan länsimaisen taidemusiikin historian kehityspiirteitä 1800-luvun lopulle saakka sekä populaarimusiikin historia 1920-luvulta nykyaikaan (blues, pop, rock, jazz).

PÄÄSOITTIMEN SOITIN- TAI LAULUOPETUS

Soitinopetuksessa pyritään tuottamaan opiskelijoille riittävät taidot, joita edellytetään SMOLin ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion tutkintovaatimusten mukaisissa pt 1, pt 2 ja pt 3-kurssitutkinnoissa. Kansanmusiikin opiskelussa kuulonvarainen soitonopiskelu on merkittävä osa instrumenttiopetusta. Myös oma nuotintaminen kuuluu opiskeluun.

SOVITUS

Oppitunneilla perehdytään eri tyylisen kansan- ja rytmimusiikin sovittamiseen teoriassa ja käytännössä.

STUDIOTEKNIIKKA

Opitaan käyttämään demostudion sekä kaupallisen studion äänenmuokkaus ja –nauhoituslaitteita ja äänittämään erilaisilla laitteistoilla.

SÄVELTAPAILU

Saadaan valmiudet Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SMOL) ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion musiikkikoulun ja -opistotasoisia kurssitutkintoja pop ja jazz musiikin säveltapailun pt 1 – pt 3 peruskurssien suorittamiseen.

TRANSKRIPTIO JA ANALYYSI

Opiskellaan musiikin nuotintamista ja analysointia rytmimusiikin parissa.

VIDEOKUVAAMISEN JA EDITOINNIN PERUSTEET

Kameran käytön perusteet, valaisu- ja kuvaussuunnitelma. Kuvakokojen ja -kulmien vaihto kuvaamisen aikana, tallennustyypit, liikkeen suunnat ja niiden kuvaaminen. Kuvataan musiikkivideoita siirtymällä kohtauksesta toiseen leikkaamatta. Editoidaan kuvatut jaksot valmiiksi musiikkivideoiksi.

VIERAILIJAWORKSHOPIT

Opiskelijat tapaavat musiikinammattilaisia ja ammattiopiskelijoita. Vierailijat kertovat musiikista työnä ja soittavat sekä antavat opetusta omilta erikoisalueiltaan.

YHTYETYÖSKENTELY

Yhtyetunneilla pyritään käytännön opetuksen kautta samaan oppilaalle kokemusta eri rytmimusiikin osa-alueiden opetuksesta. Kaikessa yhtyeopetuksessa sovelletaan kuulonvaraista ja notaatioon perustuvaa opetusta.

 

Sweet Child O' Mine

VAIHTOEHTOISET OPINNOT:

SÄVELTÄMINEN JA LAULUNTEKEMINEN

Opinnoissa keskitytään opiskelijan oman sävelmateriaalin, laulujen ja sävellysten, sovittamiseen, sanoittamiseen ja tutustutaan säveltämistekniikoihin ja -metodeihin.

KONSERTIT

Opiskelijat järjestävät opettajan ohjauksella ohjelmistoa erilaisiin konsertteihin.

KURSSITUTKINNOT

Opiskelijat suorittavat soitin- tai laulututkinnon oman soitin- tai lauluopettajansa johdolla. Tutkinnot ovat SMOLin ja Helsingin Pop/Jazz konservatorion vaatimusten mukaisia.

SIVUSOITTIMEN SOITIN- TAI LAULUOPETUS

Soitinopetuksessa pyritään tuottamaan opiskelijoille riittävät taidot, joita edellytetään SMOLin ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion tutkintovaatimusten mukaisissa pt 1, pt 2 ja pt 3-kurssitutkinnoissa. Kansanmusiikin opiskelussa kuulonvarainen soitonopiskelu on merkittävä osa instrumenttiopetusta. Myös oma nuotintaminen kuuluu opiskeluun.

OPINTOMAKSUT JA MUUT KUSTANNUKSET

Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

HAKEMINEN:

Pop-Jazz-linjalle haet opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä, tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230). Linjan esitteitä voit tilata tästä

Pop-Jazz -linjaa koskevissa asiakysymyksissä auttaa linjasta vastaava opettaja
Jaakko Salminen
Sähköposti: jaakko.salminen(at)keo.fi
Puhelin: 050 348 1192