PÄÄSYKOEVALMENNUKSET

Seuraava koulutus alkaa ja päättyy:
11.1.2021 – 9.4.2021

HAE TÄSTÄ

l Poliisikoulu
l Pelastusala
l Liikunta-ala
l Terveysala

 
Opintomaksu: 792 €/lk.
Voit hakea opintoihisi opintosetelirahoitusta, tai lukukausistipendiä, jos sellainen myönnetään täysimääräisenä, jää opintojen hinnaksi n. 400 €. 
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen opistolla.

Tietoa opintomaksuista, opintotuesta, opintorahasta ja asumistuesta löydät tästä linkistä.

Kun haluat kehittää itseäsi, tai olet hakeutumassa poliisikouluun, pelastus-, liikunta- tai terveysalalle, silloin tämä  vaihtoehto on oikea sinulle.

Monipuolisista ainevalinnoista saat erittäin hyvin valmiuksia erilaisiin ammattiopintoihin.

Koulutus keskittyy monipuolisesti poliisi- ja pelastusalojen koulutukseen, sekä valmennus- liikunta-, ja terveys-, fysioterapia- ja hieronta-aloihin tutustumiseen. Koulutuksen laajuus on noin 500 h.

Valmennuksen sisältö
Kurssi koostuu lähiopetuksesta, opiskelijan omatoimisesta opiskelusta sekä harjoittelusta, ja omatoimisen harjoittelun etenemisen valvonnasta

Lähiopetuksen aikana opiskelijaa kehitetään pääsykokeiden eri osa-alueiden vaatimusten mukaisesti. Lähiopetuksen aikana opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma omatoimista harjoittelua varten. Henkilökohtainen opetussuunnitelma tehdään jokaisen osa-alueen opettajan toimesta yhdessä oppilaan kanssa. Liikunnan opettaja vastaa opiskelijan omatoimisen harjoittelun suunnitelmasta, äidinkielen opettaja äidinkielen osa-alueesta jne.

Omatoimisen harjoittelun aikana opiskelija jatkaa harjoittelua kotioloissaan. Harjoittelua toteutetaan opistolla lähiopetuksen aikana saaduilla harjoittelusuunnitelmilla - ja ohjeilla. Opiskelijan harjoittelun etenemistä valvotaan esimerkiksi etänä, jolloin opiskelijalla on opiston valinnan mukainen yhteydenpitokanava opettajiin. Yhteydenpitokanavalla opiskelija voi pyytää tukea, ja opettajat voivat arvioida harjoittelun (esimerkiksi liikunnan osalta) tuloksellisuutta.

Valmennuksen tavoitteet
Kyseisen kurssin tavoite on parantaa yksittäisen poliisiammattikorkeakouluun pyrkijän valmiuksia pääsykokeita varten. Kurssi ei takaa sisäänpääsyä, sillä opetuksella ei voida muokata yksilön tiettyjä ominaisuuksia, kuten psykologista profiilia, joka arvioidaan pääsykokeissa poliisin ammatilin soveltumista varten. Kurssi erottuu muista vastaavista valmennuksista siten, että se tarjoaa varsinaista opetusta ja tähtää nimenomaan poliisiammattikorkeakoulun sisäänpääsyyn1.

1) Kurssin aikana pyritään kehittämään opiskelijan taitoja pääsykokeiden eri osa-alueilla, sekä antamaan valmiudet laadukkaaseen harjoitteluun omatoimisesti. 

HAKEMINEN:

Voit hakea opiskelemaan hakulomakkeella jonka voit myös tulostaa tästä, tai tilata opistolta (puh. 020 765 9230).

Koulutusta koskevissa asiakysymyksissä auttaa linjasta vastaava opettaja
Rolf Lähteenmäki
Sähköposti: rolf.lahteenmaki(at)keo.fi
Puhelin: 0400-569 100