OPINTOTUKI

Opintolinjoilla opiskelu on päätoimista opiskelua ja oikeuttaa opintotukeen. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahan suuruus on maksimissaan 250,28 euroa/kk ja asumislisä opistolla asumiseen 88,87 euroa/kk. Nämä ovat yhteensä 339,15 euroa/kk. Lisäksi valtion takaamaa opintolainaa on mahdollista saada opintoihin maksimissaan 650 euroa/kk. Opintotukea haetaan täyttämällä hakemuslomake OT1. Sen saa oppilaitoksesta tai KELA:n toimistosta tai sen voi tulostaa internetistä osoitteesta: www.kela.fi. Samalla lomakkeella haetaan opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta.Katso lisätietoa opintotuesta Kelan sivuilta
Aikuisopiskelijalla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea. Lisätietoja saat Työllisyysrahastosta tai työvoimatoimistoista.