Yleinen teologia 25 op

Kuvaus: Yleisen teologian perusopinnoissa opiskelija oppii arvioimaan uskonnollisen, erityisesti kristillisen kulttuurin vaikutuksia ja yleistä merkitystä historian ja nykyhetken kannalta. Tätä varten opiskelija pyrkii omaksumaan keskeisen teologisen ja uskontotieteellisen käsitteistön perehtyen raamattututkimuksen lähtökohtiin ja tulkintatapoihin, kristillisen kirkon vaiheisiin, erityisesti läntiseen perinteeseen sekä kristillisen uskon ja etiikan perusteisiin. Opinnoissa tarkastellaan myös maailman muita uskontoja niiden omista lähtökohdista käsin uskontodialogin näkökulmasta.

Opintojaksot:   
* Uuden testamentin tutkimus 5 op
* Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
* Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
* Johdatus opin historiaan 3 op
* Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op
* Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
* Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
* Moderni uskonnollisuus 3 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon. 

Suoritustapa: Yleistä teologiaa opiskellaan verkko-opintoina. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat ja tuutorina toimii Avoimen yliopiston verkkotuutori. Opinnot suoritetaan pääasiassa kirjoittamalla oppimistehtäviä annetun kirjallisuuden pohjalta. Osassa opintojaksoja on myös vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten kirjallisuuden tenttiminen (perinteinen kirjatentti tai verkkotentti).  Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia, verkkoluentoja sekä uutiset-palsta, jossa tiedotetaan opintoihin liittyvistä asioista. Aika ja paikka eivät sido opiskelua, vaan opiskella voit omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua ac-välitteisesti omalta kotikoneelta.

Hinta: Perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 31.9. mennessä (tästä linkistä)

Lisätiedot: koulutussuunnittelija, akatemia(at)keo.fi, 0400-53 6916