Terveysliikunnan perusopinnot 30 op

Kuvaus: Opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opintokokonaisuuden nimi vaihtui 1.8.2019, entinen nimi oli liikuntalääketieteen perusopinnot.

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan, osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa, tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa, osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa, osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia, tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan ja osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
* Liikuntafysiologian perusteet 4 op; verkko-opinnot ajalla 7.9. – 10.11.2020
* Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op; verkko-opinnot ajalla 23.9. – 3.12.2020
* Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op; verkko-opinnot ajalla 26.10. – 15.12.2020
* Ravitsemus ja liikunta 4 op; verkko-opinnot ajalla 4.1. – 1.3.2021 (tai 7.9. – 2.11.2020)
* Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op; verkko-opinnot ajalla 18.1. – 2.3.2021
* Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op; verkko-opinnot ajalla 8.3. – 27.4.2021
* Terveyskunto ja terveysteknologian sovellukset 5 op; verkko-opinnot ajalla 5.4. – 7.6.2021

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Suoritustapa: Verkko-opiskelu. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat. 

Hinta: Perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. Yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen 31.8. mennessä (tästä linkistä).
Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuminen viimeistään kahta viikkoa ennen ko. kurssin alkamista. Ilmoittaudu yksittäiselle opintojaksolle seuraavasti; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muuta tärkeää asiaa” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Lisätiedot: koulutussuunnittelija, akatemia(at)keo.fi, 0400-53 6916