Terveysliikunnan perusopinnot 25 op

Terveysliikunnan (ent. Liikuntalääketieteen) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina: 

  • Elimistön rakenne ja toiminta (4 op), syksy 2019 ja kevät 2020
  • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op), 2.9-27.10.2019
  • Liikunta ja sairaudet (4 op), 28.10.-31.12.2019 
  • Ravitsemus ja liikunta (4 op), 2.1.-2.3.2020
  • Liikunnan turvallisuus (4 op), 24.2.-12.4.2020
  • Terveyskunto terveyden edistäjänä (5 op), 6.4.-6.6.2020

Kohderyhmä: Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perusopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Hinta:

Perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Terveysliikunnan perusopintokokonaisuuteen 31.8.2019 mennessä (tästä linkistä).
Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuminen viimeistään kahta viikkoa ennen kurssin alkamista.