Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op

Lääketieteen perusopinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti

Tavoite:

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on tehdä lääketiedettä tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena ja käsitellä lääketieteen keskeisiä sairauksien ehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen sekä sairauksien hoitoon liittyviä haasteita. Opintojaksoilla opiskelija tutustuu ihmisen rakenteeseen ja toimintaan, tautien syntymekanismeihin, diagnostitointiin sekä yleisimpiin terveysongelmiin ja niiden ratkaisuihin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opinnot sisältävät myös katsauksen lääketieteen historiaan ja terveydenhuollon tulevaisuuden visioihin. Opinnot eivät ole hyväksiluettavissa Lääketieteen opintoihin.

Koulutuksen sisältö:

Lääketieteen perusteita -opintokokonaisuus käsittelee lääketieteen ja terveydenhuollon nykytilaa, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, eri-ikäisen väestön terveydentilaa ja yleisimpiä sairauksia sekä niiden ehkäisyä ja hoitoa. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös Elimistön rakenne ja toiminta -opintojakso, joka nimensä mukaisesti sisältää perustiedot ihmisen toiminnasta.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

• Johdanto lääketieteen perusteisiin (5 op), verkko-opinnot 23.9.-1.11.2019
• Elimistön rakenne ja toiminta (4 op), verkko-opinnot/verkkotentti 21.-28.8.2019 ja 27.11.-4.12.2019 sekä 12.-19.2.2020 ja 6.-13.6.2020
• Lasten ja nuorten terveys (5 op), verkko-opinnot 21.10.-16.12.2019
• Työikäisen terveys (5 op), verkko-opinnot 3.2.-6.4.2020
• Vanhuuden sairaudet ja lääkehoidot (6 op), verkko-opinnot (lähi- tai etätentti): 23.3.-1.6.2020 ja tentit ma 4.5. ja ma 1.6.2020

Kuuntele Lääketieteen perusopintojen johdantoluento: http://www.oppi.uef.fi/opk/video/mmakital/johdantoluento/html5.html

Kohderyhmä:

Opinnot sopivat henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteen perustietoja esimerkiksi työnsä takia (esim. opettajat, toimittajat, osastoavustajat, omaistaan kotona hoitavat, terveyteen liittyvää järjestötyötä tekevät) tai jotka vain oman mielenkiintonsa vuoksi haluavat perehtyä lääketieteen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintokokonaisuus soveltuu myös moniin tutkintoihin sivuaineopinnoiksi.

Hinta:

Perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omille opiskelijoille hinta on 220 euroa. 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opiskelijaksi 31.8.2019 mennessä (tästä linkistä).