Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Kuvaus: Tule mukaan kasvatustieteiden opintoihin, jos olet kiinnostunut lasten, nuorten ja aikuisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kasvatuksesta. Teemoina ovat mm. vuorovaikutus ja yhteistyö, asiantuntijuus ja oppimisympäristöt. 

Kasvatustieteen perusopintojen opetussuunnitelma on ilmiölähtöinen. Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurisista eroista. Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Opintojaksot:
* Oppiminen ja ohjaus, osa 1 ja 2 (2 op + 3 op)
* Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 ja 2 (3 op + 2 op)
* Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
* Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)
* Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Kohderyhmä: Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Suoritustapa: Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija noudattaa opiskelutahdissaan opiston etukäteen aikatauluttamaa ryhmänohjaukseen pohjautuvaa opetuksen toteutusta. Ryhmänohjaus panostaa opiskelijan akateemisten opiskelutaitojen kehittymiseen ja sitouttaa yhteisöllisiin opiskelumuotoihin. Perusopintojen opintoryhmä aloittaa opiskelunsa syyskuun alussa. Tämän jälkeen ryhmä kokoontuu arki-iltaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. 

Hinta: Perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. Yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen 31.8. mennessä (tästä linkistä). Kauhajoen opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi. 

Linkki Jyväskylän yliopiston omille sivuille:
https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?c...

Lisätiedot: koulutussuunnittelija, akatemia (at)keo.fi, 0400-53 6916